Over Marlies

Marlies heeft van kinds af aan een sterke belangstelling voor kunst en cultuur. Zij heeft altijd verlangd actief met kunst bezig te zijn. Na haar professionele loopbaan in het onderwijs, onder meer bij de Politieacademie, is zij begonnen met keramiek.

Het werken met klei om haar creativiteit te uiten werd haar lust en leven. Op autodidactische wijze is zij aan de slag gegaan. Vlak voor haar pensioen werd zij lid van de kunstkring in Valkenburg. Dit lidmaatschap bracht haar werk in een verrassende stroomversnelling.

Marlies werd uitgenodigd voor tal van interessante kunstmanifestaties. Exposities in tal van plaatsen, waarbij de herhaalde deelname aan “Kunst aan de Kust” in Zeeland, Zoutelande, vermeldenswaard is.

Ook bij haar thuis heeft zij met andere kunstenaars tuinexposities gehouden. Op de site worden verschillende beelden getoond. Verrassend was haar nominatie voor de manifestatie van De Volkskrant getiteld “Het vierkante ei”.

In de beelden, die Marlies recent heeft gemaakt probeert zij haar kijk op leven en kunst nog meer te verdiepen.

Marlies wenst iedereen veel kijkgenot. Wie belangstelling heeft voor haar werk kan uiteraard contact opnemen.


Wie inspireren Marlies?

Marlies heeft een geweldige bewondering voor de kunst van Magritte. Zij vindt hem een echte tovenaar. Maar, ook de kleurexplosies die in het werk van Cobra kunstenaars als Karel Appel en Corneille tot uiting komt spreekt haar aan.

De maatschappelijke betrokkenheid van de zogeheten Limburgse Amsterdammers, zoals Ger Lataster, Pieter Defesche en Diederen. Soms zijn het werken met een ruw karakter, maar de poëtische klanken zijn altijd onder de oppervlakte aanwezig.  Al deze kunstaaars bieden Marlies veel inspiratie.

Marlies is ook heel enthousiast over de kunst uit de Oudheid, van de Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen. De inspiratie voor Marlies kent verschillende bronnen en is heel divers van aard.


Karakter

Hoe is het werk van Marlies te karakteriseren? Een kunstwerk is een expressie van de wereld zoals die door een kunstenaar wordt waargenomen. Marlies probeert met haar kunst een duidelijke boodschap over te brengen.

Het is niet haar opzet een nauwgezet beeld van de werkelijkheid weer te geven. Haar stijl heeft een naturalistische oorsprong, maar Marlies probeert juist het bijzondere van de realiteit tot uiting te brengen.

Bij de kijkers herkenning en meeleven op te roepen, en zo het bijzondere van een situatie met een lach en milde spot te zien.

Zoals het zelf gewilde lijden die wielrenners in hun gezichtsuitdrukkingen zichtbaar maken. In andere beelden probeert Marlies juist de menselijke levensloop in zijn wezen te raken. De naakte bejaarde man met een rugzakje. Als symboliek van de ervaringen die mensen met hun leven meedragen, maar waar ook veel verrassing in verborgen kan zijn.

Beelden die de werkelijkheid tonen, maar deze tevens overstijgt, door de verborgen boodschap.